Erbjuder digitala, platsoberoende företagstjänster.

Mitt namn är Mathilda Bengtsson och jag brinner för redovisning och har arbetat inom ekonomi och redovisning sedan 2012. Sedan dess har jag tagit en ekonomie kandidat examen och i början av 2016 startade jag egen redovisningsbyrå.


Det är en liten byrå med personlig service och professionellt bemötande. Jag arbetar alltid organiserat, noggrant och effektivt enligt gällande lagar och regler.

VAD KAN JAG HJÄLPA DIG MED?

Löpande redovisning

Årsavslut


Rådgivning & Affärsutveckling

Till mig är du välkommen med alla frågor, problem och arbetsuppgifter som rör ditt företags ekonomi. Det kan handla om allt från bokföring, löner, bokslut, årsredovisningar, skatter, deklarationer samt rådgivning.


Hos mig är kunden alltid i centrum, alla lösningar skräddarsys för att passa just dina behov.


All bokföring sker helt digitalt i Visma Eekonomi, vilket betyder att du får största möjliga flexibilitet när det handlar om hur mycket eller lite du vill göra själv samt vilken insyn du vill ha i bokföringen.

VARFÖR BEHÖVER DU MIN HJÄLP?

Ekonomin är hjärtat i varje företag och genom att lämna över arbete med ditt företags ekonomi till mig kan du istället satsa all din tid på din kärnverksamhet. Genom att optimera företagets ekonomi kan din verksamhet nå maximal framgång.


Jag kan hjälpa dig förstå din redovisning så att du kan fatta rätt beslut.


HUR DET FUNGERAR

1. Fotografera dina kvitton och maila dina fakturor

Via appen Visma Scanner kan du fotografera dina kvitton och maila dina fakturor så de hamnar rakt in i bokföringssystemet.

2. Jag bokför dina underlag

När dina underlag kommit in i bokföringsystemet kan jag direkt bokföra dem. 

3. Du får återrapportering i Ekonomiöversikt

I Visma Ekonomiöversikt kan du se resultat- och balansrapport, inte bara i text utan även som lättöverskådliga grafer. 

4. Du kan fatta välinformerade beslut

Eftersom bokföringen alltid är uppdaterad, har du alltid tillgång till den senaste räkenskaps-informationen och kan fatta välinformerade beslut.